Jaren zeventig van de vorige eeuw

 
     
 

Over de jaren zeventig valt veel meer te vermelden, maar eerst even blozen want dat kon nog allemaal in die tijd.

De grootste oorzaak van zoveel gegevens uit deze jaren was een overactieve secretaris.
Later daar meer over.

Kiek ze Kieke had nu ongeveer 60 leden met een
contributie: Fl. 15,--per persoon. Vergaderd werd er nog steeds in Café Groenewoud en daar zou men voorlopig nog wel blijven.
Verenigingsactiviteiten: Kermisbingo-Kerstbingo in combinatie met een diner dansant, tevens een reünie i.v.m. het 10 jarig bestaan.
30 januari: Viering van 2e lustrum voor leden in Huize Ditsel- Bejaardenzitting in de Ark-Halfvastenbal.
Carnaval werd nog steeds gehouden in Huize Ditsel
en viel in 1971 op 20-21-22-23 februari. Huisorkest: The Nightbrakers. Consumptieprijs: Fl. 0,85. Zaterdag openingsbal, zondag gekostumeerd bal, maandag-middag: kindercrčche in Café Groenewoud, avond boerenbal, dinsdag afzakbal.
In de optocht met
wagen, bij de zwijnen af (7e plaats) Loopgroep dag Ooy, dag vissen
.

Seizoen 1971-1972

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud
Verenigingsactiviteiten: Bingoavonden-St.Nicolaasmiddag-Kerstbingo-Bejaardezitting Bond van Ouderen in Clubhuis Orion Boys-Halfvastenbal in Huize Ditsel
   
Carnaval 12-13-14-15 februari in: Huize Ditsel Huisorkest: The Nightbrakers, zaterdag oeningsbal, zondag gemaskerd bal maandag-middag kindercarnaval Café Groenewoud avond boerenbal dinsdag afzakbal In de optocht met: Trimrups en daarvoor de gedeelde 2e prijs

Seizoen 1972-1973

In het seizoen 1972-1973 kwam  er een nieuwe carnavalslocatie, doordat Huize Ditsel niet meer bestond. Uit vele mogelijkheden die er waren, kwam Americain (Plein 1944) als meest logische uit de bus. Voor de vergaderingen en onderlinge avonden bleef men in Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten: Kermisbingo-St. Nicolaasmiddag-Kerstbingo-Bingo in februari-Bejaardezitting Orion Boys-Halfvastenbal
   
Carnaval 3-4-5-6 maart (Consumptieprijs Fl.
1,25 voor leden Fl. 1,--) Huisorkest: de Ricardo’s zaterdag Openingsbal zondag Bal Masque maandag-middag Kindermiddag Groenewoud avond Boerenbal dinsdag Afzakbal. Aan de optocht met ??? 

Seizoen 1973-1974

In het seizoen 1973-1974 gaat het gebeuren. Op 23-02-1974 elf minuten over twaalf. Een groots moment. Prins Carol onthult het eerste echte standbeeld van ons aller Klungeltje op Plein 1944. Een ontwerp van Martien Schenkels en de serpentines vlogen Klungeltje om zijn oren. Meteen werden er ook twee grootste Klungels uitgeroepen, wat een jaarlijkse herhaling moest krijgen.
Grootste klungel van 1974: Cees Bruin (brak vlak voor Carnaval z'n pols) en Hans van Mierlo (Gelderlander)
Carnaval was op 23-24-25-26 februari in American
Huisorkest: Orkest Top Five, zaterdag openingsbal, zondag Bal Americain, maandag-middag kindermiddag in Groenewoud, avond boerenbal, dinsdag afzakbal.
In de optocht met.....  en dus hier behaalt Kiek ze Kieke de prijs door de presentatie van "geklungel". Nou dat was 't dan ook. Wij kwamen helemaal niet opdagen. Paul Geerling heeft de prijs maar teruggegeven aan de Stichting...De vraag tot vandaag is: welke prijs en waarvoor eigenlijk?
Halfvastenbal: In Groenewoud met Trio Revellers  
Het ledenaantal blijft toenemen. Er komen steeds meer geluiden uit de Senaat voor een ledenstop. Het is met ledenwerven net als met pils drinken: Je bent tevreden, maar je wilt toch meer. Besloten wordt om Juniorleden toe te laten (16-18 jaar) Contributie
Fl. 10,-- per jaar, maar geen recht op introducés.
Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud. Verenigingsactiviteiten: St.Nicolaasmiddag-Kerstbingo-Bejaardezitting Clubhuis Orion Boys Nijmegen Oost-Halfvastenbal-Auto rally

Seizoen 1974-1975

1975 was uitgeroepen tot het jaar van de vrouw, zodat er bij Kiek ze Kieke een alternatieve Raad van Elf kwam met Leny Geerling als Presidente.

Ook Jan van Lier moest weer eens wat zeggen, want hij had een speciaal verzoek: 'Hartstikke mooi die nieuwsbrieven van onze nieuwbakken secretaris Martien Schenkels, maar ik moet al zo veel lezen. Zouden de belangrijkste delen niet onderstreept kunnen worden ?
Ons Ere-lid moeten we in ere houden.
Dus, de Secretaris doet z'n best, alhoewel, je loopt de kans, dat met veel strepen die flinterdunne stencils scheuren. Uitleg: In die jaren werd alles nog getypt op zo'n apparaat die hier en daar nog wel op zolder staat. Om werk te besparen werd er met meerdere doorslagen gewerkt. Dit papier moest daarom zeer dun van kwaliteit zijn, zodat punten meestal gaten werden en het onderstrepen...... je raadt het al.....

Dat het binnen de Raad van Elf soms een rommeltje is, is niets nieuws en zal blijkbaar ook nooit veranderen. Toch werd er wel eens lesstof uitgereikt:
Les in Protocol Raad van Elf:
GROETEN: Met de rechterhand naar de linkerzijde van het hoofd. De hand gestrekt gehouden en de vingers aaneengesloten. Natuurlijk geen sigaret of sigaar in de mond houden.
PRATEN: Met elkaar praten mag natuurlijk, maar fluisterend en steeds met het hoofd richting van de optredende artiesten of naar de President.
STAAN OF ZITTEN: Iedereen kan de President goed zien. Houdt de President voortdurend in de gaten. Gaat hij staan, dan allemaal gelijktijdig gaan staan. Zitten idem.
HANDSCHOENEN: Na vertrek van de Prins, wanneer de President de handschoenen uittrekt, allemaal tegelijk handschoenen uittrekken. Handschoenen weer aan bij begin van de finale, als alle deelnemers het podium op komen. President geeft het sein. Aanhouden tot de uittocht van het podium.
COLBERTS: De colberts blijven gesloten gedurende de gehele zitting. Doet men het colbert toch open, denk er dan aan, dat het colbert steeds gesloten is, wanneer men gaat staan.
GASTEN BEGROETEN: Altijd gelijktijdig met de President, altijd staande. 

Carnaval 8-9-10-11 februari in: Americain Huisorkest The National Four. Tijdens het carnaval gaat Kiek ze Kieke op zoek naar de leukste/origineelste verklede. De prijzen zijn niet mis: eerste prijs fl. 500, tweede prijs fl. 111,11 en ook nog eens negen troostprijzn van fl. 11,11.
Z
aterdag, het jaar van de vrouw-bal, zondag Arabische avond, maandag-middag kindermiddag in Groenewoud en kindermiddag in Americain. Avond Boer’nbal: Heer’nboer Jos komt met z’n boer’ndeerntjes als pages en z’n boer’nbende op klomp’n het boer’nbal open'n. Kiek ze Kieke leden loop’n natuurlijk ook op klomp’n. Dinsdag Afzakbal. In de optocht: Motto "Ster" prijs Fl. 94,--

Arm Klungeltje: Gehavend is hij uit de Carnavalstrijd gekomen. Hij is zwaar ziek. De Chirurgen: Jos Bruin en Adri van de Steenstraten gaan ons ventje, met behulp van Senatoren, met gevoel voor anatomie, duchtig onder handen nemen.

Verenigings-activiteiten: Kermisbingo-St.Nicolaasmiddag Jan Sinterklaas (zie foto) oefent zich op dit moment in het waardig stijf lopen en heeft voor die gelegenheid spit gekregen. Beterschap en weer gewoon lopen-St.Nicolaasavond (de Hondenvereniging doet niet mee aan de Sinterklaasviering)-Kerst/Nieuwjaarsbingo (Leden van de Hondenvereniging kunnen ook deelnemen) opbrengst Fl. 144,--Bejaardenzitting Orion Boys-Halfvastenbal samen met St. Anneke in café de Hertog.

Seizoen 1975-1976

1975-1976 is een seizoen met grote veranderingen. Americain is niet meer. Dit jaar is er ook een slechte kaspositie en een slechte materialenpositie. Er is grote onzekerheid over het Carnavalshome Americain. Later bleek faillissement (tegoeden en materialen spoorloos) en moest men ook nog op zoek naar een nieuwe locatie.

Carnaval 28-29 februari en 1-2 maart voor het eerst in de Hostent  Na het debacle van Americain, is na veel vergaderen, besprekingen, vergunningen aanvragen (totaal 3 ordners met papieren), besloten om dat jaar voor het eerst een Hostent te plaatsen op Plein 1944. De beslissing om op Plein 1944 een Hostent te bouwen en het besluit, dat de vereniging geen financiële risico's zou dragen, heeft het Bestuur het afgelopen jaar veel extra organisatie en zorgen gekost. Om alles op rolletjes te laten verlopen, moesten er eindeloze onderhandelingen worden gevoerd met de exploitant (4 vergaderingen) en met S.O.C.N (7 vergaderingen), met de Gemeentelijke instanties, met de leveranciers en met iedereen, die bij de Hostent betrokken was. (Daarnaast 6 extra bestuursvergaderingen). Het nauwkeurig controleren van de voortgang van de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken, heeft het Bestuur méér dan normaal tijd gekost. De vanzelfsprekende hulp van Senatoren heeft het Bestuur heel wat werk uit handen genomen.

Bij de Opening van deze Hostent, werd bij Decker van der Veght (voorheen Americain) een krans gelegd. De opdracht aan de Senaat was, ondanks dat het Carnaval was, dit met ernstige gezichten te doen. Zo kwam er voor het eerst de Hostent op 't Klungeltjesplein. (600 plaatsen) Exploitatie Jack en Beb van der Pluijm. Buiten op het Plein, een muziektent voor de jeugd. Dit jaar ook voor het eerst een boekje met Carnaval.

Prijs passe-partout: 
Fl.
10,--Huisorkest: Showband de Seneca's en dansorgel "de Troubadour". Zaterdagmiddag Discjockeywedstrijd o.l.v. de Bruissers, avond Reüniebal. Zondagmiddag open middag, avond Kiek ze Kiekebal. Maandagmiddag Gelderse Boerenbruiloft en kindercarnaval in Café Groenewoud, avond Boer'nbal. Dinsdag: Afzakbal.

In de optocht met Klungeltje-Oeioeischrikkelbal
Bedankje: Kiek ze Kieke bedankt Jack en Bep voor de samenwerking, de vaten bier en de donatie voor onze vereniging.  

KIEK ZE KIEKE HULDIGT ZIJN VOORZITTER: 26 januari 1964 werd Paul Kropman tot Voorzitter gekozen van de jonge Carnavalsvereniging Kiek ze Kieke. Een dankbare reden om Paul Kropman uitbundig in de bloemetjes te zetten, vond Jos van Lier, die namens de leden Paul Kropman toesprak. In onze vereniging vieren wij alleen 11 jaar of een veelvoud daarvan. Behalve als het gaat om moeilijke klussen, zoals Voorzitter zijn en leiding geven. Daar is geen lol aan, dus vieren wij 13 jaar. In die afgelopen 13 jaar is onder jouw bezielende leiding uit Kiek ze Kieke een echte grote stadsvereniging gegroeid. In 1964 nog thuis in het Parochiehuis in de van Slichtenhorsstraat, in dit jubileumjaar thuis in de Hostent op Plein 1944, die dit jaar ruim anderhalf keer zo groot wordt. Voor je inzet, je vanzelfsprekende vriendschap en je spreekwoordelijke bescheidenheid, onze dank en daarom deze onverwachte huldiging.

Onverwacht dus voor Paul Kropman, die nietsvermoedend naar Café Groenewoud was gekomen, om een Senatorenvergadering te leiden en onthutst terecht kwam in een volle zaal Kiek ze Kiekers, die hun waardering en dankbaarheid voor hun Voorzitter wilden demonstreren. Namens de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen bood Jan van Lier zijn vriend Paul Kropman de stadsonderscheiding aan, als dank van de Stichting voor de constructieve medewerking van Kiek ze Kieke aan de activiteiten van de Stichting. Prins Frans I vond deze spontane huldiging de beste gelegenheid om met een forse oorkonde Paul Kropman als eerste in te lijven in de “Club van 13". De club van Voorzitters, die 13 jaar of langer Voorzitter zijn. Tenslotte boden de junioren de voorzitter het eerste model aan van een klein beeldje van “Klungeltje”, dat dit najaar voor leden en vrienden van Kiek ze Kieke verkrijgbaar is.
 

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud 
Verenigingsactiviteiten: Kermisbingo-St.Nicolaasmiddag-St.Nicolaasavond-Kerst/Nieuwjaarsbingo. Bejaardenzitting Orion Boys-Halfvastenbal samen met St. Anneke in café de Hertog

Seizoen 1976-1977

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud.  Verenigingsactiviteiten: Kermisbingo-St.Nicolaasmiddag-Kermisbingo-Kerst/Nieuwjaarsbingo Bejaardenzitting clubhuis Orion-Halfvastenbal, samen met St.Anneke in Café de Hertog-Kiek ze Kieke voetbalt tegen St. Anneke. Prins Cees I fluit en de beide adjudanten zijn grensrechters. (uit het toenmalige Kiek ze Kiekemagazine)
Carnaval 19-20-21-22 februari in de Hostent (2e jaar) op het Klungeltjesplein. Huisorkest Combo Sonja Friends en de Lucky Stars en Top 5. Zaterdag Reüniebal, zondag Bal, maandagmiddag Kinderoptocht en Kindermiddag in de Hostent en Kindermiddag in Groenewoud, avond Boerenbal. Dinsdagmiddag Boerenbruiloft i.s.m. de Waoterjokers en de Vastenaovondknonne, avond afzakbal.
Bijzonderheden: Prijs pilsje Fl.
1,25 Toegestaan alleen zwak alcoholische dranken. Sterke dranken mag men niet bij zich hebben, anders wordt men verwijderd.

Niet in de optocht: I.v.m. de vele werkzaamheden aan de voorbereidingen aan en in de Hostent, werd besloten om niet deel te nemen aan de optocht.

Vergunning Hostent: (uit besluitenlijst Kiek ze Kieke) Overeenkomstig de wil van Wethouder Bergamin, gaat de vergunning van de Hostent naar S.O.C.N. 
S.O.C.N. verbindt aan de overname van de vergunning de conditie, dat Kiek ze Kieke op grond van Historische rechten, haar carnavalsbals in de tent blijft geven en dat Kiek ze Kieke de organisatorische werkzaamheden voor haar rekening neemt. Ook dit nog

Seizoen 1977-1978

De Hostent wordt een traditie: Na het faillissement van American Lunchroom, kwam Kiek ze Kieke met het grandioze idee om op Plein ‘44 tijdens de carnavaldagen van 1976 een danstent te plaatsen. Deze danstent stelde Kiek ze Kieke overdag belangeloos ter beschikking aan De Stichting Openbaar Carnaval. Het college van B&W verleende de vergunning voor 1976 en verbond hieraan de gebruikelijke voorwaarden. Kiek ze Kieke droeg de volle verantwoordelijkheid en het risico. Natuurlijk kon niemand toen voorspellen of de tent een succes zou worden. Het ging voortreffelijk. De Stichting organiseerde de eerste Boerenbruiloft en een fijne Kindermiddag in de Hostent.

Op 23 maart bedankte het college van B&W Kiek ze Kieke voor haar bijdrage aan het openbaar carnaval. Op 22 juli al kreeg Kiek ze Kieke de vergunning voor de volgende jaren. Het college had vertrouwen in de organisatie en in de samenwerking met de Stichting. Overdag stond de Hostent ter beschikking van de Stichting en met de medewerking van Kiek ze Kieke, de Waoterjokers en de Vastenaovond Knonne konden opnieuw fijne feesten worden georganiseerd. In 1978 wordt de traditie, die nu in twee jaar werd opgebouwd, voortgezet. De Stichting wil niets veranderen aan de feitelijke toestand en het college is tevreden met de bestaande organisatie en de bestaande samenwerking. De Stichting moet ruimte hebben in de stad om op verantwoorde wijze openbare activiteiten te organiseren.  Dat vinden wij en dat vindt het College. De gevonden oplossing werkt in de praktijk goed en Kiek ze Kieke heeft van B&W de vergunningen gekregen.

De Hostent heeft het karakter gekregen van het centrum van openbaar carnaval, waar Kiek ze Kieke ‘s avonds openbare carnavalsbals organiseert, die voor iedereen toegankelijk zijn. Waarom moet Kiek ze Kieke dan de volle verantwoordelijkheid dragen? Om zich veilig te stellen voor de verleende vergunning? Daar hapert iets aan vindt het College. Het is echt niet de bedoeling om iets te gaan veranderen in de huidige samenwerking, maar wel moet de verantwoordelijkheid op de juiste plaats komen te liggen. Bij de Stichting dus. Als Kiek ze Kieke daarmede akkoord gaat. 

Kiek ze Kieke is bereid de vergunning over te dragen, omdat Kiek ze Kieke er op vertrouwt dat aan haar voorkeursrecht wordt gegeven. De Stichting is bereid Kiek ze Kieke dat voorkeursrecht te garanderen, omdat Kiek ze Kieke verworven rechten heeft en omdat Kiek ze Kieke de organisatie van de Hostent als vanouds blijft verzorgen. Dus overdag organiseert de Stichting de openbare activiteiten en ‘s avonds organiseert Kiek ze Kieke de bals. Omdat de Stichting nu de verantwoordelijkheid draagt en Kiek ze Kieke alleen verantwoordelijkheid draagt voor de bals zal er een speciale Hostentcommissie van de Stichting komen, die de totale organisatie coördineert. Voor het nageslacht, zeker voor die van de Stichtingsbestuurders is deze brief netjes ingelijst, om nooit meer te vergeten

Carnaval 4-5-6-7 februari in de Hostent (3e jaar) op het Klungeltjesplein met 400 zitplaatsen en 400 staanplaatsen. Prijs Consumptie Fl. 1,25. Plaotendraogerskonkoers op 't Klungeltjesplein. Huisorkest the New Lucky Stars. Zaterdag Reünie bal, zondag Kluneltjespleinbal, maandagmiddag Kindermiddag in Groenewoud, avond Boer'bal dinsdagmiddag Boerenbruiloft, avond afzakbal
In de optocht:
Kiek ze Kieke loopt met de optocht mee met een loopwagen (touwtrekken om Plein 1944 3e prijs).         
Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud. Verenigingsactiviteiten: Kermisgein (touwtrekken, echt voetbal, kwartetkansspel, ballen gooien, pijltjes mikken, sjoelbakken, waarzeggen) Fietsenrally, Sinterklaasmiddag en avond, Wild Kerstfeest (heeft alleen te maken met de prijzen), Pronkzitting 65-plussers Clubhuis Orion Boys
 .       

Seizoen 1978-1979

1978-1979 Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud Verenigingsactiviteiten: Disco avonden voor de jeugd, Kermisgein,St. Nicolaasmiddag, Kerstbingo,Bejaardezitting Clubhuis Orion Boys,Carnavalavond Margrietpaviljoen.

Carnaval 24-25-26-27 februari in de Hostent (4e jaar) op het Klungeltjesplein met Huisorkest de Silverstars. Zaterdagmiddag opening met het Kiek ze Kieke Dweilorkest, zondag Optochtbal met o.a. Dweilorkesten, maandagmiddag knotsgekke kindermiddag in Groenewoud,Boerenbruiloft verzorgd door de Slurfers, avond Boer'nbal. Dinsdag: Moeder onze Kraai is dood om 23.55 uur, daarna gaan alle taps dicht.

Bijzonderheden: Tijdens de bals in de Hostent, dient 50% van het Bestuur aanwezig te zijn. Indien Bestuursleden de Hostent verlaten, geven zij dit door aan de Chef-Protocol.

In de optocht met: ja, we deden mee, maar veel meer weet ik er ook niet van. Prijs pilsje: Fl.
1,35

 

 

 
  Om nooit te vergeten jaren zeventig