Jaren zestig van de vorige eeuw

 

In het seizoen 1963-1964 kwam er meer lijn in Kiek ze Kieke. Men vond een vaste locatie voor carnaval in Huize Ditsel met als huisorkest The Red White and Blue Aces waarvan o.a. Toon van Helvoirt voor velen nog een goeie bekende is.

Prins John I was blijkbaar ook al enthousiast over K.z.K., want dit waren zijn woorden: Ik ben er van overtuigd, dat het bij Kiek ze Kieke weer gezellig zal zijn. Hoe kan het ook anders met zoveel jonge Carnavallisten, die beslist een generatie jonger zijn dan de doorsnee Carnavallist in Nijmegen. Deze jonge generatie zal straks moeten bewijzen, dat zij de juiste instelling hebben voor het vieren van een Nijmeegs carnaval.

Inmiddels was er ook al een officieel Kiek ze Kieke-Lied. De tekst is in 1963 geschreven door Paul Kropman, maar de muziek is eerlijk gejat van het Jocussenconcours in Venlo, en jaren later kwam Kiek ze Kieke er achter dat Thuur Luxembourg de schrijver van de muziek is. www.jocusvenlo.nl/waordtekste.asp?wtid=28

Maar blijkbaar hadden we nog meer tekstschrijvers binnen de vereniging. Klik hier maar eens.
Kijk hier voor de eerste Raadsfoto's.

Over het seizoen 1964-1965 valt nog minder te melden, behalve dan dat men voor het eerst bij café Groenewoud ging vergaderen en de contributie ƒ 13,50 voor twee personen was. Voor het eerst werd er ook een zitting gehouden voor de Bond van Ouderen in Nijmegen Oost. Carnaval hield men in: Huize Ditsel.

Het seizoen 1965-1966 bracht al wat meer. Plotseling waren er verschillende Verenigingsactiviteiten met in juli een boottocht over de Waal met muziek van The Blue Birds. Eind juli-begin augustus: Oberbayern-avonden en iedere zaterdagavond in Huize Ditsel Disco-dansavonden. In januari: Spaans Carnaval en een Bejaardenzitting bij de Bond van Ouderen Nijmegen Oost. Blijkbaar kwam men ook leden tekort, want er was voor degenen die het meeste leden aanbracht, een aantrekkelijke prijs. Maar er was ook iets met Knillis uit Oeteldonk

En dan het eerste Carnavals-schlager-song-festival op 11 november in Huize Ditsel met Huisorkest: The Red and White Blue Aces (Toon van Helvoirt) Onder de knop 'Schlagerfestival' vind je de titels van alle jaren.

Het gaat blijkbaar goed met Kiek ze Kieke, want over het seizoen 1966-1967 valt ook weinig te vertellen. Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud en Huize Ditsel Verenigingsactiviteiten: Iedere zondagmiddag Teenermiddag in Huize Ditsel m.m.v. de populaire Beatgroep The Dukes-December Kolderavond Jaarfeest-Tweede Kerstdag 's-middags teenerbal en 's-Avonds Kerstbal-1 januari: 's-Middags Teener Nieuwjaarsfeest en 's-avonds Nieuwjaarsbal.  

Maar....dan plotseling in 1967-1968 is er paniek en er gaat een brief uit naar de leden: 12 december 1967: Gezien de zeer matige belangstelling van onze leden t.a.v. de vergaderingen en festiviteiten, is de vraag gerezen, of het nog wel mogelijk is en zin heeft, om onze Carnavalsvereniging in stand te houden. Om dit vast te kunnen stellen is er op maandag 18 december een bijzondere ledenvergadering in Café Groenewoud etc. Verslag van die Vergadering: Aanwezig 15 verontrustte leden: Jan van Lier-Ed de Bruin-Henk Janssen-Geert Beyé-Jos van Lier-Gerard Knoben sr.-Jan Kracht-Bert de Rooy-Leon Knoben-Ad Huijding-Gerard Knoben jr.-Wim van de Berk-Nol de Bruin-Jan Jansen-Paul Geerling. Er volgt een discussie over opheffing. Bij stemming 11 tegen en 4 voor opheffing. 3 van de 4 voorstemmers zeggen hun lidmaatschap op. Henk Janssen-Jan Jansen en Leon Knoben. Onder dankzegging voor hun bewezen diensten, verlaten zij de vergadering. Het Bestuur is nu incompleet, maar wordt voorlopig weer teruggebracht naar 5 personen.

Lol werd er tussendoor toch gemaakt, terwijl het wel droevig was. De trolleybus zou uit het Nijmeegs stadsbeeld verdwijnen.

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud en Huize Ditsel Verenigingsactiviteiten: Tijdens de Vierdaagse Groot dansfestijn in Huize Ditsel m.m.v. The All Stiles. In december Bingo in Groenewoud.

Carnavalsavond Bejaarden Christus Koning in de Ark. Lentejool (Halfvasten) in Café Groenewoud. Begin Carnavalsseizoen: 18 november 1967: Opening Carnavalsseizoen met een Boerenbal in Huize Ditsel

Op 31 augustus bedankt Jan van Lier wegens te drukke werkzaamheden als voorzitter en treedt af. Op 3 oktober 1968 wordt er in de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter: Theo van de Berk President/Vice-Voorzitter: Willem van de Berk Penningmeester: Ed de Bruin Secretaris tot 1 februari: Ed. V.M. Kokke (gaat 10 maanden Zoeloes bestuderen in Zuid-Afrika) Secretaris na 1 februari: Paul Geerling Bestuursleden: Arnold de Bruyn-Tom Merkx Adviserend Bestuurslid: Gerard Knoben Oecumenisch Adviseur: Ds. J.A. de Waard. 
Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud en Huize Ditsel. Verenigingsactiviteiten: Midzomernachtfeest (Halfvasten) in Huize Ditsel-In december Wildavond in Café Groenewoud-Bejaardenzitting in de Ark (bezocht door Burgemeester de Graaff)

Erelid: Tijdens het Schlagerfestival  in 1969 wordt aan Jan van Lier de gouden Kiek ze Kieke-speld uitgereikt, wegens zijn grote verdiensten voor onze vereniging.  Het programma liep uit tot 1.00 uur 's nachts.

Het was ook wel een behoorlijk wintertje dat jaar, want door de enorme sneeuwmassa ging de optocht niet door. Alleen Nijmeegs bekendste Kunstenaar Ted Felen, als fanatiek NEC-fan, trotseerde de sneeuw, om deze club morele steun te geven. Het mocht niet baten.

Ook bleef het sudderen bij Kiek ze Kieke en moest er weer een brief uit naar de leden en op 31 oktober was er weer een buitengewone Algemene ledenvergadering
Vergaderingen en Onderlinge avonden: Café Groenewoud Verenigingsactiviteiten: Kerstbingo-Carnavalsavond Bejaarden in de Ark-Midsummernightfeest met verkiezing Miss Summer Night.

Ook nog in 1969

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 08-11-13