Jaren tachtig van de vorige eeuw

 

1979-1980

 

Vergaderingen en onderlinge avonden in Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten: Moonlight Cycling Rally (voor jongeren van Kiek ze Kieke en voor iedereen die zich nog jong voelt), Disco avonden in de Elegast Grotestraat, St. Nicolaasmiddag, 
St. Nicolaasavond, Puzzeltocht (toppuzzeltocht), Zitting Margrietpaviljoen en Ouderen Nijmegen-Oost      
 
    

Carnaval 16-17-18-19 februari in:
de Hostent  (5e jaar) op het Klungeltjesplein.
Huisorkest Impossible. Zaterdagavond Dweilorkestenconcours georganiseerd door de Slurfers (3e prijs voor Kiek us Uut). Zondagavond Kiek ze Kiekebal, 
maandagmiddag Boeren Bruiloft (dit jaar verzorgd door de Slurfers), Kiek ze Kieke kindermiddag in Groenewoud, avond Boerenbal. Dinsdagavond afzakbal.

In de optocht met geen idee, maar we waren er wel bij. Senaat: Bij het opbouwen van de Hostent, schitterden enkele Senatoren, die normaal wel komen, door afwezigheid.

 

 

1980-1981

 

Het ledenaantal was door de diverse opzeggingen in het afgelopen seizoen wat teruggelopen, maar ondanks dat meldden er zich 21 nieuwe leden aan.

Vergaderingen en onderlinge avonden bleven ook de eerst komende jaren in Café Groenewoud en de verenigingsactiviteiten waren o.a. : Blokhutweekend (Viering vierde lustrum), St. Nicolaasmiddag met voor het eerst een splitsing in leeftijdsgroepen, St.Nicolaasavond, Kerstbingo, Zitting Margrietpavilioen, Bejaardenzitting Nijmegen Oost en Nijmegen West, Gezinsweekend (voor het eerst georganiseerd). Dit was grandioos en dus zeker voor herhaling vatbaar. Wel is het advies voor volgend jaar: neem watjes mee, want er is er zeker een, die ‘s nacht met de motorzaag naar bed gaat.
   

Met de Senaat blijft het ook hommeles, want het kost soms veel moeite om Senatoren naar de vergaderingen te krijgen. Daarom wordt besloten, om hen zes dagen van te voren hierover in kennis te stellen. Ook dat blijkt niet te helpen en tot ergernis van het bestuur en van de besturen voorheen en de daaropvolgende jaren, veranderde er weinig.

Carnaval, dat aan een zijden draadje hing, op 28 februari-1-2-3 maart voor het 6e jaar in de Hostent.
Huisorkest:
Apple (The Impossible is opgeheven). Zaterdagmiddag: Opening carnaval, avond Dweilorkestenconcours georganiseerd door de Slurfers
Zondagmiddag: Optochtfeest en prijsuitreiking optocht, avond: Dwazenbal. Maandagmiddag: Boeren Bruiloft, Kiek ze Kieke Kindermiddag in Groenewoud, avond: boer’nbal op klomp’n. Dinsdag-avond: Afzakbal

In de optocht met: wist ik het maar.....

 

 

 

 

 

1981-1982

 

Neem er zelf ook een......

Geboren:

Heden, 11-11-1981, ontvingen wij het verblijdende bericht, dat na een moeizame, maar uiterst luidruchtige bevalling, tot ons is gekomen, onze welgeschapen melodieuze eersteling. Hij zal met veel muzikaal kabaal in het stadsrigister worden ingeschreven, onder de welluidende naam:

“Neem er zelf ook een”

Wij hopen dat onze eerstgeborene zal opgroeien in de sfeer waarin hij door zijn voogden in dit melodramatische leven is gezet. Nijmegen 1981

Dit was: “Neem er zelf ook een”:
De naam van het Dweilorkest werd plotseling, zonder groepsdiscussie gewijzigd in Kiek es Uut. Later werd 'es' 'us'

 
     
 

Op 9 januari bezocht een groot aantal Kiek ze Kiekers de Prinsenproclamatie.
Hun verbazing was zeer groot toen onder een oorverdovend geluid van diverse dweilorkesten, waaronder ons eigen Kiek us Uut, Jos van Lier tot Prins van Knotsenburg werd uitgeroepen.
Dat in dit jaar de Prinsenproclamatie tot een extra groot feest is uitgegroeid, zal niemand verwonderen.
Kijk hier voor een korte impressie.

 
 

Carnaval 20-21-22-23 februari voor de 7e maal in de Hostent met huisorkest: Apple
Z
aterdagavond: Dweilorkestenconcours georganiseerd door de Slurfers. Zondagavond: Optochtbal Maandagmiddag: Kindercarnaval in de tent en in Groenewoud,avond: Kiek ze Kieke-bal. Dinsdag-middag: Boerenbruiloft (voor het eerst naar de dinsdag, met een strontrace), avond: Boerenafzakbal.

In de optocht met ????
Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud
Verenigingsactiviteiten: Kiek ze Kieke Weekend
in Wellerlooi, St.Nicolaasmiddag (onder protest wordt de St.Nicolaasavond afgeschaft), Kerstbingo, Zitting Margrietpaviljoen, Bejaardezitting de Ark, in mei Kiek ze Kiekedag met een oriëntale fietstocht (enkele tips: neem geen lifters mee, neem uw fiets mee, overleg alles met uw groep, sanitaire noodstop mag zonder overleg, er zijn geen premiesprints ingelast, maximaal aantal personen op een fiets is vier) en, hoe kom je er op, met verkiezing van de taartenkoningin.   

Senaat: Dit seizoen liepen de bezoeken aan andere Verenigingen niet optimaal. Weinig belangstelling vanuit de Senaat. Het Bestuur ging wel regelmatig, maar vindt wel dat de Senaat zich zeer zeker ook behoorde te presenteren.

 Uitnodiging met antwoord...    

 

1982-1983

 

Verenigingsactiviteiten: Familieweekend (motto Wilde Westen), St.Nicolaasmiddag, Kerstbingo, Zitting Dominicus Prof. Molkenboerstraat, Carnaval Margrietpaviljoen, Carnaval Bond van Ouderen in de Ark, Familiedag (autorally), Dropping

I.v.m. 22 jarig bestaan een koffietafel in Groenewoud en spelmiddag bij de universiteit.

Carnaval (12-13-14-15 februari) in: de Hostent (8e jaar) op Nico Grijpinkplein. Op het Plein: De Knotsende Draoiers 
Huisorkest: Apple Zaterdagmiddag: De Draoiende Knotsers openen het Carnaval, openingsfeest, avond: Dweilorkestenfestival georganiseerd door de Slurfers.  Zondagochtend: Vroeg soppen, middag: Optochtfeest, avond: Optochtbal, met prijzen voor de best verklede toeschouwer van de optocht. Maandagochtend: vroeg soppen, middag: Gezinsmiddag en jeugdmiddag op het Plein, avond: Boerenbal met verkiezing de best uitgedoste “Boerenkinkel”. In café Groenewoud kindermiddag. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Kindermiddag, Boerenpaar brengt bezoek aan ‘t Hosplein, avond: Vissersavond met verkiezing van het beste “viswijf” (geen Boerenbruiloft meer in de Hostent) 23.11 uur: Sluiting carnaval door. S.O.C.N. en ontmanteling Ridder van Knotsenburg. 24.00 uur: Haringhappen 

In de optocht met: ??? We zijn nog zoekende

Bijzonderheden:
Hossen, helaas zonder toeziend oog van Klungeltje, want Klungeltje is niet meer. Baldadige jeugd stichtte brand en deed Klungeltje in rook opgaan.

Kiek us Uut:
Vergadering Kiek us Uut: Kiek us Uut blijft doorgaan onder de vlag van Kiek ze Kieke. Het Bestuur blijft verantwoordelijk voor hun (wan)daden.
Leden van Kiek us Uut moeten lid zijn van Kiek ze Kieke.

 

1983-1984

 

Verenigingsactiviteiten: Familieweekend in Rips (motto: Boeren en Boerinnen), St.Nicolaasmiddag, St. Nicolaasavond (terug van weggeweest), Kerstbingo (wildbingo), Dropping met startplaats onbekend en aankomst ook onbekend, Bejaardezitting Christus Koning in Clubhuis Orion Boys.

 Carnaval (3-4-5-6 maart) in: de Hostent (9e jaar) op het Nico Grijpinkplein met Huisorkest Apple. Zaterdagmiddag: Opening door de Draoiende Knotsers. De Prins opent het Hosplein en onderscheidt de Ridder van Knotsenburg. Daarna opent hij de Hostent op z’n kop (zijn motto was: Knotsenburg op z’n kop) en tapt het eerste pilsje
Openingsfeest in de Hostent,  avond: Dweilorkesten-concours georganiseerd door de Slurfers. Zondagochtend: vroeg soppen,  middag Optochtfeest, avond Optochtbal met prijs best verklede tijdens de optocht.  Maandagochtend: vroeg soppen, middag: Jeugdmiddag op het Hosplein, Boeren Bruiloft, kindermiddag in Groenewoud. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Kindercarnaval (i.s.m. S.O.C.N.) met motto Circus,  avond: kraaienbal met hengelen en ontmanteling van de Ridder van Knotsenburg door S.O.C.N. en ontluistering van de Prins, met daarna om 24.00 uur Haringhappen.

In de optocht met:
Een speciale commissie heeft bedacht, dat we met de optocht mee doen met het “
bloemenwapen”, het decor van het Schlagerfestival. 8 dames lopen mee als bloemenmeisjes. Vervolgens wordt dit “Bloemenwapen” op maandagmorgen op het Valkhof-Belvedère, aangeboden aan de Gemeente. (Het orginele Bloemenwapen bij de Waalbrug was wegens bezuinigingen een aantal jaren uit beeld verdwenen. Deze actie van Kiek ze Kieke had succes, want het bloemenwapen werd in ere hersteld).
 

Prijzenkast:
De Algemene Ledenvergadering wordt onderbroken. De Voorzitter nodigt de aanwezigen uit om naar het café te gaan. Hier blijkt een prijzenkast opgehangen te zijn, die aan de Materiaalmeester aangeboden wordt. Informatie bij derden leert ons, dat deze door de Penningmeester in een woeste bui van zelfopoffering voor de Vereniging is aangemaakt, waarmee deze meteen een van zijn goedbewaarde kwaliteiten op timmergebied moest prijsgeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984-1985

 

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten:
Dropping
, St.Nicolaasmiddag (nu weer geen St. Nicolaasavond meer), Kerstbingo, Bejaardezitting Clubhuis Orion Boys, Familieweekend. 
Carnaval (16-17-18-19 februari) in: de Hostent (10e jaar) Huisorkest: Apple.
Zaterdagmiddag: Draoiende Knotsers openen het Carnaval. De opening van de Hosten gebeurt door de Senaat, allen met een pijp in de mond (de Prins, Wiet was zijn voornaam, en niet de naam van het spul dat in de pijp zu kunnen, ging pijprokend door het leven), avond: Dweilorkestenconcours georganiseerd door de Slurfers, Zondagochtend: Vroeg soppen, middag: Optochtfeest,  avond: Optochtbal met prijs voor de best verklede tijdens de optocht en de best verklede in de Hostent, maandagochtend: Vroeg soppen, middag: Jeugdmiddag op het Hosplein- Prijsuitreiking optocht, kindermiddag Groenewoud, avond: Knotsenburgse Boerensnoepjesbal met prijzen voor de grootste boer en het mooiste snoepje, dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: kindermiddag i.s.m S.O.C.N. Motto ruimtevaart, avond: Hengelavond m.m.v. de parelvissers en de 4 graatjes (Apple)

In de optocht met: zouden we niet aan mee doen, achteraf werd de optocht wegens te verwachten strenge koude afgelast. Een alternatieve optocht  werd in de Hostent met miniatuurtjes gehoudebn, sommige ter plekke bedacht en uitgevoerd. Misschien niet de mooiste optocht, maar wel zeker een van de leukste ooit. Achteraf gezien, was het buiten prachtig zonnig weer en niet echt koud.  De optocht werd nu 10 maart (halfvasten) gehouden met de prijsuitreiking in het Kolpinghuis.

Algemene Ledenvergadering:

Omdat Jos van Lier 11 jaar President is van Kiek ze Kieke, wil de voorzitter hem staande de vergadering huldigen in de vorm van een proclamatie, die als volgt luidt: 
01: Hij is een man die bij Kiek ze Kieke heel belangrijk is, zoals iedereen.
02 Hij is altijd zeer druk met activiteiten.
03 Hij breidt veel aan elkaar.
04 Hij is weinig kwaad.
05 Maar is hij kwaad, dan goed.
06 Hij heeft eens een jaar moeten afhaken.
07 Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.
08 Het Carnaval zit hem in zijn bloed.
09 Hij verkoopt en knutselt met natuurproducten.
10 Ik ken zijn vader en hij lijkt er niet op.
11 Hij lost alles Carnavallistisch op.

 

 

 

1985-1986

 

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten: Dropping, St.Nicolaasmiddag, Kerstbingo, Zitting Bond van Ouderen voor de 20ste keer (terug in de Ark), St. Maartenskliniek,  Familieweekend met motto Country en Western in ruitersportcentrum Bergamo in Heyen. 
Carnaval (8-9-10-11 februari) in: de Hostent (11de jaar) (Prijs SOCLAP Fl. 1,75). Huisorkest: Apple.
Zaterdagmiddag: Plaatsing van de Ridder bij de Hostent en de Prins tapt het eerste Pilsje met als gevolg tot 15.00 uur
gratis bier voor heel Knotsenburg,Openingspolonaise, avond: Dweilorkestenconcours georganiseerd door de Slurfers. Zondagochtend: vroeg soppen, koffieconcert met gratis koekhappen voor de jeugd, middag: optochtbal,  avond: optochtbal met prijsuitreiking van de best verklede toeschouwer tijdens de optocht en de bestverklede gast van de avond. Maandagochtend: Vroeg soppen en prijsuitreiking van de optocht S.O.C.N., middag: kolderieke dweiltocht door Knotsenburg voor de gekste dweilclub, kindermiddag Groenewoud,  avond: Knotsenburgs Boerensnoepjesbal. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Kindermiddag i.s.m. S.O.C.N. met als motto Snorkelland,  avond: Hengelavond met afscheid van de Prins en daarna haringhappen.

 In de optocht met: te lui, niet aan deelgenomen.

Familieweekend: Voor de jeugd was er ‘s avonds een dropping georganiseerd.

Maar...., wat sommige ouders al gevreesd hadden, gebeurde die nacht dus ook, er raakte een ploeg verdwaald. Velen gingen met auto’s op zoek......geen kinderen te vinden. Ver na twaalf uur kwam de verdwaalde groep opgewekt binnen, tot opluchting van allen.
Ze hadden het erg leuk gehad.

 

1986-1987

 

Verenigingsactiviteiten: Dropping op z’n chinees (begonnen werd met een autorally met een route, die liep via allerlei Chinese restaurants).
Gezinsweekend in St. Anthonis, St. Nicolaasmiddag, Kerstbingo, Zitting St. Maartenskliniek. Dit jaar geen Ark. Bond van Ouderen geeft aan dat de redenen zijn: terug lopend aantal bezoekers en vermindering van subsidie. Medewerkersfeestavond in het Gemeenschapshuis Waterkwartier (dus tijdelijk van Nijmegen Oost naar West).   
Carnaval (28 februari-1-2-3 maart) in: de Hostent (12 de jaar) (Prijs SOPLAP  11 stuks voor Fl. 10,-- Dat is goedkoop, tenminste dat lijkt zo, ja, ja, met dat bekende addertje onder et gras, want voor een pilsje moest je met twee SOPLAPPEN betalen, kost dus Fl. 1,82. Dit jaar waren er ook voor het eerst Hostent-consumptiebonnen voor de leden van Kiek ze Kieke. Prijs Fl. 1,65  Huisorkest: Apple.
Zaterdagmiddag: Onderscheiden van de Ridder van Knotsenburg en Grote openingspolonaise met ballonnenwedstrijd voor de jeugd, avond: Slurfers Dweilorkestenfestval. Zondagochtend: koffieconcert door Kiek us Uut, middag: Optochtfeest met prijsuitreiking optocht,  avond: optochtbal met prijzen voor de best verleden tijdens de optocht. Maandag-ochtend: Voor het eerst Prinsenontbijt georganiseerd door S.O.C.N,  middag: dweilfeestzeskamp met pannekoeken, kindermiddag in Groenewoud, avond: Boerensnoepjesbal. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Kindermiddag met motto: Sprookjesland, avond: Hengelavond met viswedstrijd, afscheid van de Prins, met daarna haringhappen.

In de optocht met: loopgroep met dames als dominostenen. 

Uit de Senaatsvergadering: februari: Henk van der Wielen betreurt het, dat Kiek ze Kieke niet met een wagen mee doet aan de optocht. In het nieuwe seizoen komt er een optochtcommissie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987-1988

 

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten: Dropping motto Gruwel en griezelen, Familieweekend Motto: Bek toe de sikties in Wellerlooi, St.Nicolaasmiddag, Kerstbingo, Zitting Bond van Ouderen in de Ark, St. Maartenskliniek,  Medewerkersfeestvond, met als benoeming van het tweede Lid van Verdienste: Piet van Kastel.  
Wijziging Huishoudelijk reglement: Op de ledenvergadering waren niet voldoende leden aanwezig, om het Huishoudelijk Reglement te kunnen wijzigen. Daarom een extra Ledenvergadering 14 dagen later en dan is het aantal uitgebrachte stemmen voldoende om te komen tot een nieuw huishoudelijk reglement.  

Carnaval ( 13-14-15-16 februari) in de Hostent: (13de jaar) (prijs SOC-lap dit jaar in twee waarden ƒ 1,80 en ƒ 2,50 Hostentbonnen voor leden ƒ 1,65) Huisorkest: Apple
Zaterdagmiddag: onderscheiden van de Ridder van Knotsenburg, openingpolonaise,
avond: Slurfers Dweilorkestenfestival. Zondagochtend: koffieconcert door Kiek us Uut, middag: Optochtfeest en prijsuitreiking optocht door S.O.C.N.,  avond: Optochtbal met prijzen best verklede toeschouwer tijdens de optocht. Maandagochtend: Prinselijk ontbijt,  middag: Kolderieke pannekoekendweilzeskamp, Kindermiddag Groenewoud, avond: Boerensnoepjesbal. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Kindermiddag S.O.C.N. met motto: Kinderteevee Studio Knotsenburg, avond: Hengelavond en afscheid van de Prins (uitzwaaien) en grote slotpolonaise met om 24.00 uur einde carnaval met haringhappen.

In de optocht met: Sprookjeskoets

 

1988-1989

 

Vergaderingen en onderlinge avonden: Café Groenewoud.
Verenigingsactiviteiten: Dropping, Carnavalsavond St. Maartenkliniek, (dit jaar geen Ark), Medewerkersfeestavond (Bestuur verrast alle Medewerkers met een heuse Palmpaasstok),
Familieweekend in het najaar ging niet door, te weinig deelnemers. Een nieuwe poging wordt in het voorjaar ondernomen met het motto: Als je haar maar goed zit. Dropping: Raadsel? Er is voor ƒ 356,-- aan drank verkocht, de inkoop was ƒ 444,27 rara hoe kan dit? 
Carnaval (4-5-6-7 februari) in de Hostent: (14e jaar).
Huisorkest: Voor de eerste keer Summerland.
Zaterdagmiddag: Onderscheiden van de Ridder van Knotsenburg en spectaculaire opening (de Prins en zijn Kabinet op stelten) van de Hostent met daarna grote openingspolonaise, avond: Slurfers Dweilorkestenfestival (liefst 17 Dweilorkesten). Zondagochtend: Koffieconcert van Kiek us Uut, middag: Optochtfeest met prijsuitreiking van de optocht door S.O.C.N., avond: Optochtbal met prijsuitreiking van de best verklede tijdens de optocht. Maandagochtend: Grandioos Prinselijk ontbijt georganiseerd door S.O.C.N, kindermiddag Groenewoud, middag: Kolderiek Dweiltocht met prijsuitreiking,  avond: Knotsenburgse Boerensnoepjesbal. Dinsdagochtend: vroeg soppen, middag: Openbaar kindercarnaval S.O.C.N. met motto: Dierenfestival, avond: Kiek ze Kiekehengelavond met afscheid van de Prins en de grote slotpolonaise, met daarna haringhappen.

In de optocht met: twee wagens, een met een kooi, met daarin 5 Bobo’s en de andere met Carnavallisten in de jungle. Motto: Bobo’s aan de band, carnavallisten de vrije hand. 

Uit de Senaatsvergadering:

Wederom wordt de Senaatsvergadering geopend met het zingen van het Kiek ze Kieke-lied. We kunnen nu onderhand wel spreken van een geboren traditie. Vervolgens merkt de Voorzitter op, dat de hulp-Secretaris zich voortaan wel moet houden aan de werkelijk gesproken tekst. Daarna deelt de Voorzitter mee, dat de Damesvergaderingen afgeschaft gaan worden. In de toekomst worden dat Medewerkersvergaderingen.