Raad van Elf

Een groep van creaturen, voorheen meestentijds gehuld in felgekleurde pakken, de borst getooid met het nodige blikwerk van onduidelijke herkomst en vreemdsoortige pet op de groezelige koppen. Soms zijn ze vrolijk. Een en ander schijnt als afvaardiging van een vereniging te moeten dienen.  
President

Aanvoerder van de Raad van Elf, soms in gezelschap van zeer schaars geklede dames, ook wel pages genoemd.

Verder is hij meestal te herkennen aan zijn hoofddeksel, dat zo nodig nog belachelijker is dan die van de andere heren van de Raad van Elf.

Carnavalsgroet

Betekend zoveel als hiep-hiep-hoera. U dient hierbij uw rechterhand met een ruime zwaai naar de linkerzijde van uw aangezicht te brengen, ongeveer ter hoogte van uw slaap. Een en ander dient u driemaal achtereen te doen, Alaaf-Alaaf, Alaaf. |
 

     Pronkzitting
     Gala avond van een carnavalsvereniging, waarop zij willen laten zien, hoe volgens
     hen, carnaval gevierd dient te worden. Enige kritische instelling dient voor uw
     eigen bestwil thuis te laten. Veel geld meenemen is wel gewenst, aangezien de
     krankzinnige prijzen, die men op deze avonden moet betalen.
    
Bute-marsssssss
     Is een stuk muziek, waarop een of andere in de carnavalswereld stuk onbenul de
     zittingszaal wordt binnen gebracht. Zodra u dit stuk muziek hoort, dient u op te
     staan en het geheel met ritmisch handgeklap te begeleiden.
     S.O.C.N.
    
Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen, ‘n orgaan waar men carnavalesk, mekaar
     een hak probeert te zetten.

     Prins Carnaval
     Een naar voren geschoven joker, die als opper-nar tijdens de carnaval in een
     mallote panty door de stad heen stuift ter verhoging van de carnavalslol, onderwijl
     kwistig kussend en met onderscheidingen rondstrooiend.
    
Carnaval
     Feest waar men zich op een nette mannier probeert uit te leven. Hierna kan men
     zich de komende veertig dagen dan ook herhaaldelijk, dit gebeuren in herinnering
     brengen, tijdens het verwerken van de kater.

 met dank aan de Laekenhalridders